Toverify

• Narzędzie do badań postrzegania

beta V1.0

Pomoc

Masz problem z używaniem
narzędzia Toverify?

Jesteśmy tu, żeby Ci pomóc.
Poniżej najczęściej zadawane pytania

W panelu użytkownika “Moje badania” znajduje się przycisk “Stwórz nowe badanie”.
Po kliknięciu go zostaniesz przeniesiony do modułu budowy badania.

1. Na początku nazwij swoją analizę i wprowadź opis, za pomocą którego wyjaśnisz respondentowi, czego dotyczy.
Jeśli chcesz, aby więcej niż jedna osoba mogła wypełnić ankietę z tego samego komputera, zaznacz opcję “Wielokrotne wypełnianie badań”.
Wybierz opcję “Dodaj metryczkę”, jeśli chcesz rozdzielić próbę respondentów według wybranych wytycznych.

2.Teraz możesz przejść do tworzenia właściwej części badania. W pierwszej kolejności wprowadź pytania, jakie chcesz zadać ankietowanym.
Możesz posłużyć się zdjęciem, by pomóc odpowiadającym zwizualizować sobie przedmiot analizy (np. zdjęcie loga, wnętrza budynku, opakowania).
Formułując pytania, pamiętaj, że wszystkie związane będą z tym samym zestawem cech-odpowiedzi.

3.Wytypowanie par tych cech będzie twoim kolejnym zadaniem.
Na koniec wpisz tekst podziękowania za wypełnienie ankiety i - jeśli masz zamiar udostępnić respondentom wyniki - poinformuj o sposobie dostępu do raportu po zakończeniu badania.
Publikacja badania to etap, w którym za pośrednictwem wygenerowanego przez system linku możesz zacząć rozsyłać ankietę do respondentów. Po opublikowaniu badania nie masz już możliwości jego ponownej edycji.
Odpowiedzi od respondentów możesz zbierać na dwa sposoby: samodzielnie lub zlecając to Toverify. W pierwszym wariancie publikujesz badanie i rozsyłasz do swojej grupy respondentów wygenerowany wcześniej przez system link z badaniem. Druga opcja to Badanie PRO. Toverify na podstawie twoich wytycznych w 3 dni buduje bazę respondentów. Badanie trafia do wybranych osób, które następnie w ciągu kilku dni je wypełniają.
Grupowanie badań to łączenie pojedynczych ankiet w większą, spójną tematycznie, całość. Z wyników zgrupowanych badań otrzymujesz jeden raport, w którym możesz porównywać perspektywy ze wszystkich złączonych badań. Opcja ta ma najlepsze zastosowanie, gdy chcesz porównać opinie różnych grup osób, w przypadku badań powtarzanych cyklicznie, a także wtedy, gdy chcesz zweryfikować własny punkt widzenia z tym, jak postrzegają respondenci.
Kopiowanie badania pozwala wykonać jego zapasową wersję lub stworzyć wzór, który posłuży ci przy okazji tworzenia kolejnych analiz.
Wybierając publikację PRO, zlecasz Toverify rozesłanie swojego badania do utworzonej specjalnie na tę okoliczność bazy respondentów z Polski lub z zagranicy (dysponujemy bazami z Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Węgier i Stanów Zjednoczonych). Aby zawęzić próbę, możesz załączyć nam metryczkę, w której zasugerujesz, jacy ankietowani są dla ciebie priorytetowi.
Metryczka służy do różnicowania respondentów i zawężania próby. Jest istotna zwłaszcza, gdy wybierasz wariant Publikacji PRO, ponieważ pozwala zespołowi Toverify zbudować najlepiej dostosowaną do twojego badania próbę respondentów.
Edycja badania jest automatycznie blokowana po trzech dniach testowania narzędzia. Aby odblokować możliwość edycji i publikacji badania, wystarczy, że je opłacisz.
Jeśli podczas budowania badania zaznaczysz opcję “Chcę, by respondenci otrzymali dostęp do raportu po zakończeniu badania”, ankietowani automatycznie otrzymają dostęp do raportu podsumowującego analizę. Jeśli zaznaczysz powyższą opcję, a na etapie odczytywania wyników stwierdzisz, że jednak nie chcesz ich nikomu udostępniać, wciąż możesz zablokować ich upublicznienie. Wystarczy, że klikniesz w odpowiednią funkcję w edytorze raportu.
Na samodzielne zbieranie odpowiedzi od respondentów masz nieograniczony czas.
Dostęp do zrealizowanych badań możesz utracić tylko, gdy usuniesz konto. W innym przypadku masz nieograniczony czasowo dostęp do swoich analiz.