Toverify

• Narzędzie do badań wizerunku

beta V1.0

Zweryfikuj jak postrzegają inni.

Toverify umożliwia

Weryfikację
działań
marketingu

Długofalowe
badanie
wizerunku

Szybkie
badanie
postrzegania

Realizację
badań
społecznych

Narzędzie

Proste i efektywne narzędzie badania wizerunku.

Odpowiada na pytanie:
Jaki jest obiekt, który analizuję?

Metoda

Wykorzystując prostą skalę, umożliwiasz respondentom nanoszenie odpowiedzi
w szybki i intuicyjny sposób.

looks_one Zbierasz opine na dany temat
looks_two Generujesz raport
looks_3 Porównujesz perspektywy i interpretujesz wyniki

Najważniejszym atutem metody jest dokładanie punktów widzenia i porównywanie ich. Umożliwia to spojrzenie na wizerunek, np. marki, z możliwie wielu perspektyw.

Na przykładzie badania wizerunku marki

W zależności od tego, czego chcesz dowiedzieć się o swojej marce, formułujesz pytania dotyczące jej konkretnych elementów składowych, np. logotypu, strony www, opakowania. To będzie początek badania skierowanego do respondentów. Budujesz również drugie, w którym Ty sam określasz idealny wizerunek swojej marki. W ten sposób, po zgrupowaniu obu badań, otrzymujesz punkt odniesienia dla perspektyw utworzonych na podstawie odpowiedzi respondentów.Następnie, w odniesieniu do pytań, tworzysz pary cech, które pozwalają respondentom określić, w jaki sposób postrzegają Twoją markę.

Skala, na której respondenci zaznaczają odpowiedzi

Wyniki wypełnionego przez respondentów badania układają się w wykres pokazujący, jaka - w opinii innych - jest Twoja marka. Rozwijając wykresy przyporządkowane kolejnym pytaniom, otrzymujesz coraz dokładniejszy obraz postrzegania Twojej marki.

Element generowanego raportu

Masz możliwość skonfrontowania swojego myślenia o własnej marce z tym, jak widzą ją inni, a także jak pozycjonuje się ona na tle konkurencji. Dzięki badaniom powtarzanym cyklicznie możesz na bieżąco weryfikować działanie marketingu. Zyskujesz szybką informację zwrotną, znajdujesz mocne i słabe punkty dotychczasowej komunikacji oraz punkt wyjścia do wprowadzenia zmian lub nakreślenia nowej strategii działania.