Postrzeganie marki Airbnb przez pryzmat jej logotypu

Z pomocą Toverify możesz sprawdzić postrzeganie każdego elementu budującego markę, m.in. logotypu. Tego rodzaju badanie ma szczególne zastosowanie w momencie rebrandingu lub na etapie budowania wizerunku, ponieważ dając respondentom do porównania kilka wersji tego samego elementu, otrzymujesz wyniki, na podstawie których wybierasz tę opcję, której postrzeganie najbardziej odpowiada założeniom strategicznym i komunikacyjnym firmy. Oprócz odpowiedzi respondentów Toverify umożliwia dodatkowo nałożenie na całość perspektywy właściciela marki. Odpowiadając na osobne pytanie, dotyczące tego, jak chciałby, aby była postrzegana jego marka, tworzy on ostateczny punkt odniesienia dla wyników powstałych z odpowiedzi respondentów. Jako przykład wybraliśmy dwa warianty logotypu marki Airbnb: stary i nowy.